Připravujeme nový typ variabilního výměníků, jehož hlavní přednosti budou:
- možnost umístění na agregát
- možnost instalace na zeď v horizontálním i vertikálním směru
- výměník bude užší, proto jej bude možné instalovat i v úzkých prostorách strojovny