_MORE_INFO

Rekuperace

Rekuperace znamená
shromažďování odpadních látek k opětovnému využití

Co získáte rekuperací u chladícího zařízení?
Období levné energie patří nenávratně minulosti a krytí její potřeby představuje pro nejbližší období jeden z nejsložitějších problémů rozvoje. Investiční náklady stále rostou, ale ve spotřebě energie je třeba dosáhnout maximální hospodárnosti a v konečných důsledcích primární energii nejen ušetřit, ale ještě ji zhodnotit.

Značných energetických úspor lze dosáhnout právě využitím odpadního tepla z chladícího zařízení, které je v provozu prakticky celý rok a kondenzační teplo je v mnoha případech odváděno do ovzduší bez dalšího využití. Zvláště v letních měsících, nepracuje-li zařízení v optimálních provozních podmínkách, se snižuje jeho chladící výkon, zvyšuje se opotřebení a spotřeba elektrické energie. Že lze získat značné množství teplé vody z chladícího zařízení malých výkonů jste se již jistě přesvědčili.

Mnohdy je možné se dočíst o rekuperačním zařízení a ohřevu vody s chladícími výkony kompresorů 200-300-500 kW. Avšak nejvíce existuje drobných a středních uživatelů, u kterých je rovněž možné použít rekuperační zařízení - a zde je třeba zařízení ekonomické, spolehlivé s brzkou návratností.

Naším cílem nebylo dát zákazníkovi zařízení s mnoha drahými regulačními a jistícími prvky, kombinovanými obtoky chladiva a vody, kde v konečné fázi při ohřátí vody stejně nemůžeme přebytečné teplo dále plně využít. A právě rekuperační zařízení, která byla velice složitá, drahá, málo účinná a nakonec poškozující, někdy i likvidující chladící zařízení, mnoho uživatelů odradilo pořídit si nové rekuperační zařízení - jednoduché, účinné, bezpečné a cenově přijatelné.

Právě tyto požadavky splňuje naše zařízení, které svou jednoduchostí a účinností převyšuje ostatní zařízení využívající odpadní teplo k ohřevu vody.

Tato schémata ukazují rozdíly v instalaci výměníků Echoz oproti instalaci deskových výměníků.
Schéma zapojení výměníku Echoz

Schéma zapojení výměníku Echoz

Schéma zapojení deskových výměníků

Schéma zapojení deskových výměníků

Zatím jsme jediný dodavatel

českých patentovaných rekuperačních výměníků na chladící zařízení, splňující bezpečnostní normu EU a novou normu ČSN-EN 1717, která předepisuje používání výměníků s dvojitou stěnou připojených na vodovodní řád nebo pitnou vodu. Převážně odstavec 4.3. Vnější vlivy:

"Nádrže pitné vody, potrubí a ochranné soubory je nutné chránit proti jakémukoliv vnějšímu znečištění. V rozvodu pitné vody nesmí být dopravována žádná jiná tekutina než pitná voda (např. plyn, stlačený vzduch, ventilační vedení, pára, chemikálie, voda používaná pro topení, recyklovaná voda, drenážní nebo vyvěrající vody, odpadní vody apod.)
V případě, že by mohla nějaká znečišťující látka proniknout ochranným zařízením (napž. Volným výtokem nebo zavzdušněním) do rozvodu pitné vody v průběhu normálního provozu, je nutno provést odpovídající ochranné opatření."


Nejvíce nás ale těší, že od začátku našeho podnikání v r.1997 nebylo nespokojeného zákazníka nebo stížnosti na funkčnost zařízení.

Články o rekuperaci

  • Článek publikovaný ve strojírenském měsíčníku MM Průmyslové spektrum a validovaný soudním znalcem v oboru chlazení.
  • Článek pojednávající o využití odpadního tepla. Nutno podotknout, že rizika použití deskového výměníku, zmiňovaná v tomto článku, jsou eliminována naším patentovaným systémem přenosu tepla mezi chladivem a ohřívanou vodou.

Kontakt

Echoz rekuperace s.r.o.
Boleslavská 31
250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Czech Republic

e–mail: echoz@echoz.cz
web:
www.echoz.cz

Napište nám...

www.echoz.cz e-mail nahoru
RGS Nostromo | Design&Code copyright © 2008