_MORE_INFO

Spočítejte si úspory

Jaké úspory vám rekuperace z chladicího zařízení přinese:

Teplou vodu zdarma
Snížení poruchovosti a opotřebení chladicí jednotky
Zkrácení chodu chladicí jednotky a zároveň zvýšení chladicího výkonu
Snížení příkonu kompresoru chladicí jednotky o 10-15% a tím snížení nákladů na její provoz

Kolik lze ročně uspořit pomocí rekuperace odpadního tepla z chladícího zařízení?

Malý až středně velký provoz

Spotřeba teplé vody:...900 l/den 5 dní v týdnu (260 dní v roce)
Chladicí jednotka o výkonu:...10 kW (chladírna o rozměrech 7x10x2,5m)
Množství vody ohřáté odpadním teplem:...1 116 l/den
Množství energie vynaložené na ohřev 900l:...11 942 kWh/rok
Roční úspory příkonu kompresoru KJ:...748 kWh/rok
Celkové roční úspory energie:....12 690 kWh/rok


Středně velký provoz

Spotřeba teplé vody:...3 000 l/den 5 dní v týdnu (260 dní v roce)
Chladicí jednotka o výkonu:...25 kW (2x chladírna o rozměrech 8x10x2,5m)
Množství vody ohřáté odpadním teplem:...2 790 l/den
Množství energie vynaložené na ohřev 2 790 l:...37 016 kWh
Roční úspory příkonu kompresoru KJ:...4 493 kWh
Celkové roční úspory energie:....41 509 kWhM = PKJ . kv . t / (υ2 - υ1)
M - množství vody ohřáté odpadním teplem (l)
PKJ - výkon kondenzační jednotky (W)
kv - koeficient výměníku (0,3 do 55°C)
t - doba chodu KJ (hod.)
υ1 - teplota studené vody ve °C (12 °C)
υ2 - teplota teplé vody ve °C (požadováno 55°C)

P = m . c . (υ2 - υ1) / t . η
P - potřebný příkon pro ohřev el. energií (W)
m - množství vody (l)
c - měrné teplo v Wh/ kg.K (voda 1,163)
t - doba ohřevu (hod.)
η - účinnost ohřevu el. energií (obvykle 98%)


Předpoklady výpočtu:

- kondenzační teplota 80°C
- chod kondenzační jednotky 16 hod/den
- využitelný chladicí výkonu pro rekuperaci 25%
- úspora příkonu KJ 12%

Orientační znázornění návratnosti investice

Pokud již vlastníte zásobník vody (TUV), pomocí něhož ohříváte vodu například elektrickým proudem, nemusíte si pořizovat nový. Stačí ho jen připojit k vodnímu okruhu výměníku. Návratnost investice se tak výrazně zkrátí.

Orientační výpočet návratnosti vynaložené investice do rekuperace pomocí lamelových výměníků – ZDE!

Kontakt

Echoz rekuperace s.r.o.
Boleslavská 31
250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Czech Republic

e–mail: echoz@echoz.cz
web:
www.echoz.cz

Napište nám...

www.echoz.cz e-mail nahoru
RGS Nostromo | Design&Code copyright © 2008